SSM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin alınan kararlar

Advertisement

Image result for Savunma sanayii müsteşarlığı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Müsteşarlığın 8/2/2018 tarihli ve 4403 sayılı yazısı üzerine, mezkûr Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.