SSM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin alınan kararlar

SSM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin alınan kararlar

Advertisement

Image result for Savunma sanayii müsteşarlığı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Müsteşarlığın 8/2/2018 tarihli ve 4403 sayılı yazısı üzerine, mezkûr Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.