Savunma Sanayisinde, Sanayi Katılımı ve Offset

Advertisement
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacını yurtdışından almak yerine, azami yerli üretimle karşılamaya çalışan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), ‘sanayi katılım ve offset’ uygulamalarına odaklandı. Bu kapsamda, birçok ürünün milli imkanlarla üretilmesi planlanırken, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 10 yılda üstlenilecek katılım ve offset yükümlülüğünün 11.33 milyar dolar olacağını bildirdi. Bu tutarın yüzde 47’si proje kapsamında Türk sanayii tarafından gerçekleştirilen iş payı tutarlarından oluşacak. Müsteşarlık, doğrudan milli imkanlarla üretilenlerin yanı sıra, yurtdışından alınması gereken silah ve teçhizat için de azami yerlilik ve millilik kuralını tüm projelerde ön planda tutacak.
KOBİ’LER GÜÇLENECEK 
Geçen yıl savunmadaki sanayi katılım ve offset uygulamalarında 959 milyon dolar tutarında yükümlülüğün gerçekleştiğini hazırladıkları raporda belirten SSM, 10 yıllık süreçte her yıl için 1 milyar doların üzerinde katılım ve ofset uygulamalarını yürütecek. Böylece bir yandan savunmadaki KOBİ’ler güçlenirken, yeni yerli üretimlerle Türk ordusuna katkı sağlanacak.
İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK
Türkiye, katılım ve offset uygulamalarıyla hayata geçirdiği projeleri üçüncü ülkelere satış imkanına da kavuşacak. Ayrıca TUSAŞ, TAİ, ASELSAN, gibi dev firmalarının yanı sıra, parça üretimi yapan KOBİ’lerin de iş payının artırılması ve sektördeki gücünün yükseltilmesi planlanıyor. 
Rekabet güçleri de artacak
OFFSET yükümlülükleriyle, yüklenici yabancı firmaya ihale kapsamında üstlendiği projeyi yerine getirirken yerli firmaların desteğini alma yükümlülüğü getiriliyor. Bu sayede yerli firmaların ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.
Dondurucu soğuğa ‘NEFER’ 
Bu arada ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER silah sistemi, Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk.