SSM ve SHGM’de yeni yapılanma

SSM ve SHGM’de yeni yapılanma

Advertisement

Yeni yönetimle birlikte Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için de kararname yayınlandı. Buna göre SSM’de müsteşarlık düzeyindeki yönetim, başkanlık olarak değiştirildi.
SHGM’de 28’inci maddenin birinci fıkrasının c bendinde yer alan ‘Danıştayın göüşü üzerine müşterek karar’ ibaresi, ‘Cumhurbaşkanı kararı’ olarak değiştirildi.
SSM’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun yüzde 2’sini aşmayacak miktardan oluşacak Başkanlık bütçesini azami yüzde 50 artırma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak. Savunma sanayisi alanında yapılması öngörülen iş ve işlemlerde Muhasebeci Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmayacak.
Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlardan, talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayri safi hasılattan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yapılacak aktarma miktarları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun'da Milli Savunma Bakanı'na verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkan'a ait olacak.
PERSONELLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Başkanlık personeli için Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmayacak. Başkanlık iş ve işlemlerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu dönemde haiz olduğu muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulamasına devam edilecek. Başkanlık personelinin Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmasına yönelik hüküm yürürlükten kaldırıldı.
kokpit.aero