Savunma sanayisinde kısa vadeli borç riski

Advertisement
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM), sektörel strateji dökümanına göre, savunma sanayisinde firmalar ithalata bağımlı ve özellikle alt yükleniciler kısa vadeli banka kredileri nedeniyle finansal sıkıntı yaşayabiliyor.
SSM, 2018-2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dökümanını güncelledi. Bloomberg’in incelediği dökümandan bazı satır başları şöyle:
Dökümanda sektörde yer alan firmaların giderlerinde en büyük harcama kalemlerinin malzeme ve işçilik olduğu, "firmaların hammadede ağırlıklı ithalat bağımlısı olduklarının ortaya çıktığı" belirtildi.
Dökümana göre, sektörde genel olarak aktiflerin yüzde 70’i firma dışı, yüzde 30’u firmaların öz kaynakları ile finanse ediliyor.
Gemi inşa sektörü ve kara araçları sektöründe öz kaynak yetersizliği dikkat çekiyor. Bu sektörler finans ihtiyaçlarını kısa vadeli borçlanarak karşılıyor. 
MOBİUS'TAN TÜRK LİRASI TAVSİYESİ

Elektrik-elektronik ve yazılım, havacılık ve uzay ile silah sistemleri sektöründe ise ana yükleniciler ağırlıklı olarak uzun vadeli avanslarla borçlanıyor.
Alt yüklenici ve yan sanayi firmaları ise kısa vadeli banka kredileri ile finans sağlıyor. Bu durum ilgili firmalarda finansal sıkıntı yaratıyor. Dökümanın ilgili bölümünde şu ifadeler yer alıyor:
"Alt yüklenici ve yan sanayi firmaları, avansa dayalı projelerin çok olmaması nedeniyle ağırlıklı olarak kısa vadeli banka kredileri ve satıcı finansmanı ile firma dışı kaynak sağlamakta, tesis, makine, cihaz gibi maddi duran varlık yatırımlarını da ağırlıklı kısa vadeli borçlar ile finanse etmeye çalışmaktadırlar. Bu durum, ilgili firmalarda finansal sıkıntı yaratmaktadır. Dökümanda ‘yerli ana  yüklenici firmaların yüksek operasyonel maliyetler ile faaliyetlerini sürdürdükleri’ belirtilirken, bunun uluslararası firmalar ile ihracat bazında fiyat rekabetinde zorlanmayı beraberinde getireceğinin öngörüldüğü kaydediliyor." 
businessht.com.tr