Aselsan’a Hisse Devri için Rekabet Kuruluna Başvuruldu

Aselsan’a Hisse Devri için Rekabet Kuruluna Başvuruldu

AdvertisementULAK Haberleşme A.Ş.’nde, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojiler’nin sahip olduğu toplam 153.000 adet payın ASELSAN’a devri için Rekabet Kurulu’na başvuruldu

Rekabet Kurulu(RK)’nun konuya ilişkin verdiği bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

Niteliği : Devralma
Pazar : Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Bildirime konu olan pay devri, ULAK Haberleşme A.Ş.’nde, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.’nin sahip olduğu beheri 10 TL. itibari değerde toplam 1.530.000 TL. nominal değerdeki toplam 153.000 adet payını ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’ne devretmesidir.